top of page

 NM ikor

September 2019

Koret deltok i år i NM i kor og klarte å slå oss selv med 9,42 poeng mer enn sist vi deltok, noe vi er veldig stolte av og har jobbet hardt for. 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger blant annet at vi hadde et spennende repertoar, skryt over uttrykk og engasjement, fin innlevelse og dynamikk, og at vi viser stor sangglede!


 

bottom of page